Vilkår

Deli de Luca tilbyr bestilling og betaling gjennom app

Vilkårene er oppdatert mars 2023

Deli de Luca-kjeden (Deli de Luca) tilbyr bestilling og betaling gjennom app fra kjedens spisesteder og
butikker. Se kjøpsvilkårene under, som gjelder både for registrerte medlemmer i Deli de Lucas
Kundeklubb og gjestehandlere uten innlogging. Kjeden har ansvar for bestillingsløsningen, mens
avtalen om kjøp gjør du direkte med den enkelte Deli de Luca-butikk.
Deli de Luca har organisasjonsnummer 985 402 779, adresse Karenslyst Allé 12-14, 0278 Oslo og e-
post post@delideluca.no. Opplysninger om Deli de Luca og Deli de Luca-butikkene finner du på
www.delideluca.no.

Slik kan du bestille og betale i Deli de Luca-appen fra en Deli de Luca-butikk

Du bestiller varene i Deli de Luca-appen (som lastes ned fra App-store eller Google play) der du først
velger aktuell Deli de Luca-butikk. Er du Deli de Luca-medlem, kan du logge deg inn for å få tilgang til
kuponger og din kjøpshistorikk. Les mer om Deli de Luca-medlemskap her. For gjestehandlere
registreres minimum kontakt- og betalingsinformasjon.

Du betaler når du bestiller med Vipps. Gjør deg kjent med Deli de Luca-butikkens åpningstider, og
forviss deg om at du kan hente din bestilling i tide før du betaler. Du vil få en SMS når bestillingen er
klargjort. Alle varer tilberedes og klargjøres fysisk i valgt Deli de Luca-butikk, og det er ikke mulig å
endre utleveringssted.

Vareutvalg og priser kan variere mellom Deli de Luca-butikkene. Noen tilbud og kampanjer kan gjelde
for handel i fysisk butikk. Prisene er oppgitt med moms, så framt ikke annet er oppgitt. Kostnader for
pakking, frakt, utlevering, poser med mer kan komme i tillegg. Kostnadene blir spesifisert i
bestillingen før du betaler.

Det tas forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme og innebære at Deli de Luca ikke kan levere
slik som markedsført. I slike situasjoner har du rett til å avbestille og betaling vil bli kreditert.

Informasjon oppgitt om varene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som
næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m.. er levert av Deli de Luca sine leverandører.
Butikk/spisested er ansvarlig for å oppgi korrekt allergeninformasjon for all egen bearbeidet mat.
All allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som
tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Varene og/eller emballasjen du får på spisestedet kan avvike fra bildene som vises i
bestillingstjenesten. Slike forskjeller kan eksempelvis ha årsak i forskjeller i brukte ingredienser og
leverandører.

Deli de Luca forbeholder seg retten til å endre vilkår. Eventuelle endringer i vilkår vil bli kunngjort, og
med virkning fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Kunden har ansvar for å følge de til enhver
tid gjeldende kjøpsvilkår.

Kjøpsvilkår

1. Kjøpsavtalen inngås mellom deg som kjøper, heretter omtalt som Kunde, og den juridiske
enheten som Deli de Luca-butikken som du bestiller fra, hører til. Den juridiske enheten
omtales heretter som Deli de Luca-butikken. Kontaktopplysninger til Deli de Luca-butikken
finner du på www.delideluca.no.

2. Alle kan bestille og betale i Deli de Luca-appen, men er Kunden under 16 år, må foreldre eller
verge godta vilkårene på dine vegne før kjøpsavtale kan inngås.
3. Som Kunde bekrefter du å fylle krav til alder, herunder å ha rettigheter til å kjøpe eventuelle
aldersbestemte varer, og å ha rettigheter til å bruke valgt betalingsmiddel.
4. Når bestillingen er betalt, mottar kunden bekreftelse på kjøpet i appen. Etter dette er ordren
bindende og kan ikke avbrytes eller avbestilles. Kjøpesummen inkluderer alle kostnader
forbundet med kjøpet.
5. Kjøpesummen belastes, gjennom Vipps, Kundens kort ved bestilling. (Vipps avtale?)
6. Kunde vil motta en beskjed i appen når bestillingen er klargjort for å bli hentet eller kunde
blir informert av betjeningen i butikken.
7. Kunde er ansvarlig for å følge vilkår og hente som avtalt og varslet.
8. Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse.
Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Deli de Luca-butikken innen rimelig tid.
9. Deli de Luca-butikken er kun ansvarlig for eventuelle mangler eller feil ved varen dersom slik
feil eller mangel forelå på kjøpstidspunktet. Ansvaret gjelder ikke hvis Deli de Luca-butikken
kan påvise at mangelen skyldes forhold utenfor butikkens kontroll, og som butikken ikke med
rimelighet kunne ventes å unngå.
10. Det er Kundens ansvar å hente de bestilte og betalte varene innenfor hentetidspunktet.
11. For kjøp av aldersbestemte varer gjelder følgende:
a. For energidrikk skal Kunde være over 14 år;
b. For øvrige aldersbestemte varer skal Kunde være over 18 år; og
c. Det kan bli utført legitimasjonskontroll ved utlevering av alkohol, legemidler, tobakk
og energidrikk, der butikken gjør noteringer om framvist legitimasjon.

12. Deli de Luca-butikken har ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet
på varer som ikke blir hentet innen avtalt tid.
13. Deli de Luca-butikken har ansvar for å gjøre klar bestilte varer i tide og overlevere dem uten
mangel til Kunde, med følgende unntak:
a. Hvis ett eller flere varer i bestillingen er utsolgt, kan Deli de Luca-butikken kansellere
hele eller deler av bestillingen. Kunden blir varslet i appen om hva som er gjort for å
løse situasjonen. Alternativer er kontantrefusjon, kreditnota, erstatningsvare eller
senere levering. Kunden kan kontakte Deli de Luca-butikken om en annen løsning
hvis Kunden ikke er fornøyd med utfallet.
b. Dersom leveringen er mer enn 30 minutter forsinket, og Kunde ikke lenger ønsker
levering, skal Kunden få refundert sin betaling. Slik refusjon gis likevel ikke dersom:
i. Forsinkelse skyldes forhold utenfor Deli de Luca-butikkens kontroll;
ii. Store bestillinger av mat, for eksempel til grupper eller arrangementer, der
Kunden ikke har gjort avtale med Deli de Luca-butikken før bestillingen ble
lagt;
iii. Produktet har særlig lang tilberedelsestid; og
iv. Mange kunder skal betjenes på samme tidspunkt i den enkelte Deli de
Luca-butikken.

14. Reklamasjoner på alle kjøp gjennom Deli de Luca-app er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21.
juni 2002 Nr. 34. Les mer om reklamasjon her..
15. Angrerettloven gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på et
kjøp. For tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat-
og drikkevarer, gjelder ikke den generelle angrefristen. Dette vil for eksempel gjelde:
 Varer som skal oppbevares kjølt eller fryst og ferdig tilberedt varmmat.

 Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel dagsferske
varer som ferske bakervarer.
 Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for
retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering
 Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin
Les mer om Kundes angrerett her.
16. Deli de Luca-butikken er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre
tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Deli de Luca-butikkens side. Ved
forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om
forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.
17. Force majeure: Er Deli de Luca-butikken forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering
eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver
annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig,
mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag,
valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig
vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av
leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som
omhandles i dette punkt, er Deli de Luca-butikken fritatt for alt annet ansvar enn i
reklamasjonstilfeller.
18. Angrerettloven gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på et
kjøp. Angrerettskjema finner du her. Merk at for tidsbestemte ytelser og varer som forringes
raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, gjelder ikke den generelle angrefristen.
Dette vil for eksempel gjelde for:
19. Varer som skal oppbevares kjølt eller fryst og ferdig tilberedt varmmat;
 Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel dagsferske
varer som ferske bakervarer;
 Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for
retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering; og
 Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin.
Du kan lese mer om din angrerett under, eller ved å trykke på linken her.
20. Deli de Luca-butikken forbeholder seg retten til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i
henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon eller enhet i Deli de Luca eller
NorgesGruppen ASA uten at dette på noen måte påvirker Kundens rettigheter eller
forpliktelser under vilkårene. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter eller forpliktelser i
henhold til disse vilkårene til andre med mindre Deli de Luca-butikken gir skriftlig tillatelse til
det.
21. Deli de Luca med logo er et registrert varemerke tilhørende NorgesGruppen Servicehandel
AS.
Alt innhold på www.delidelua.no tilhører NorgesGruppen Servicehandel AS eller
underleverandører av NorgesGruppen Servicehandel AS. Dette innebærer at varemerker,
varenavn, informasjon om varer, oppskrifter med bilder, omtale av varene og vekt,
bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver
omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte av Kunden uten at
dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig
forhåndssamtykke fra Deli de Luca.
22. Kundens personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende norsk lov. Les mer om
hvordan Kundens personopplysninger behandles i punktet om personopplysninger under, i
personvernerklæringen her eller på www.delideluca.no.

23. Tvister og lovvalg: Tvister i anledning våre tjenester med tilhørende vilkår og betingelser er
underlagt norsk lov med Oslo tingrett som første juridiske instans for eventuell tvisteløsning.
Forbrukere har alltid rett til å ta ut søksmål og være tiltalt for retten i rettskretsen hvor
forbrukeren er bosatt.
24. For mer informasjon om Kundens lovbestemte rettigheter ved kjøpet henvises det til blant
annet:
 Forbrukerkjøpsloven
 Angrerettloven
 Markedsføringsloven
 Personopplysningsloven
 E-handelsloven
 EUs Forordning nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen)
25.

Reklamasjon

Det er to vilkår som må være oppfylt for at Deli de Luca-butikken skal være ansvarlig for en
reklamasjon:
1) Varen må ha hatt en mangel på det tidspunktet hvor Kunden kjøpte varen; og
2) Kunden må ha klaget/reklamert til Deli de Luca-butikken innenfor de reklamasjonsfristene
som forbrukerkjøpsloven setter.
Det foreligger en mangel når varen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre
egenskaper og innpakning som er forutsatt ved kjøpet. Utover dette skal varen også leve opp til de
forventninger kunden med rimelighet kan ha til varens holdbarhet og andre egenskaper.
Alle reklamasjoner skal være Deli de Luca-butikken i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble
oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to
måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 år etter at
kunden mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig
lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å
gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.
Dersom varen har en mangel på kjøpstidspunktet må du klage til Deli de Luca-butikken innen rimelig
tid etter at du oppdaget denne mangelen. Det vil alltid være tilstrekkelig at du klager innen to
måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og Deli de Luca-butikken være tjent
med så rask tilbakemelding som mulig. Vennligst merk at ferdig tilberedt mat og drikke ofte vil ha en
kortere forventet holdbarhet enn andre varer. Selv om reklamasjonsfristene er overholdt, så må det
fortsatt foreligge en mangel ved matvaren på kjøpstidspunktet for at vilkårene for reklamasjon skal
være oppfylt. For eksempel kan man ikke forvente at en ferdig tilberedt pizza eller baguette skal ha
holdbarhet i to måneder. Og dersom varen har en spesifikk holdbarhetsdato som du har blitt opplyst
om, kan du heller ikke reklamere på varen etter utløpet av denne datoen.
Hvis du krever tilbakebetaling i tilfeller der leverte varer ikke er tilfredsstillende, bes du kontakte Deli
de Luca-butikken. Dine juridiske rettigheter påvirkes ikke av noen av disse vilkårene.

Kontaktopplysninger til Deli de Luca-butikken finner du på Deli de Luca sin hjemmeside
www.delideluca.no.

Angrerett

Du har mulighet for å endre og avbryte din bestilling frem til du bekrefter og betaler bestillingen din.
Når du har bekreftet og betalt for bestillingen er det ikke lenger mulig å annullere bestillingen.
Deli de Luca forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell
rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle
bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for
eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Dette vil for
eksempel gjelde:
 Varer som skal oppbevares kjølt eller fryst og ferdig tilberedt varmmat;
 Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel dagsferske
varer som ferske bakervarer;
 Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for
retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering; og
 Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin.
For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle Deli de Luca-butikken via brev eller epost.
Kontaktopplysninger til Deli de Luca-butikken finner du på Deli de Luca sin hjemmeside
www.delideluca.no.
For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at Kunden vil bruke
angreretten før angrefristen utløper. Kunden kan bruke angrerettskjema vedlagt her og vedlagt i
ordrebekreftelsen, men det er ikke obligatorisk.
Dersom Kunden angrer kjøp av varer, skal Deli de Luca-butikken tilbakebetale alle betalinger som Deli
de Luca-butikken har mottatt fra Kunden ved kjøp av den aktuelle varen, uten unødig opphold og i
alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Deli de Luca-butikken mottar melding om Kundens
beslutning om å gå fra kjøpet.
Deli de Luca-butikken kan holde tilbake tilbakebetalingen til Deli de Luca-butikken har fått
tilbakelevert varene, eller til kunden har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon om at varene er
sendt tilbake.
Kunden må returnere varene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag
Kunden underrettet Deli de Luca-butikken om at Kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt
dersom Kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en
eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er
nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Slike forskjeller kan eksempelvis ha årsak i
forskjeller i brukte ingredienser og leverandører.

Personopplysninger

Personvernerklæringen til Deli de Luca finner du her

Kontaktinfo for Deli de Luca spisested:

Deli de Luca Ryen / Butikk Bølla og Soulat Veiservice AS 922036934, tlf +47 23302580 epost:
ryen@tiger-as.no