Hva kan du gjøre i Deli de Luca?

Hva kan du gjøre i Deli de Luca?

Går du på skole? Er du lei av skole? Er du nyutdannet Siviløkonom? Er du kokk? Er du Politi? Sykepleier? Eller lege? Prest? Det spiller liten rolle for oss. Det som betyr noe for oss er at du har en trang til å glede, er opptatt av god mat og at du forstår at nøkkelen til suksess i Deli de Luca er innsats på butikkgulvet.

Stillinger i butikk

I butikk kan du jobbe deltid på kvelder og helger ved siden av studier og skole, du kan jobbe heltid som nattevakt i våre døgnåpne butikker, du kan jobbe heltid som dag- og kveldsvakt og du kan utdanne deg til å bli skiftleder eller til og med assisterende butikksjef. Hver enkelt butikk gjør sine egne ansettelser.

Franchisetaker

Butikkene våre drives av Franchisetakere, alle med vidt forskjellig bakgrunn. Vi har en filolog, vi har Siviløkonomer, vi har en radiograf, vi har en flyvert, vi har en marinejeger, vi har en eiendomsmegler og vi har butikker som drives av unge jenter og gutter som har jobbet seg opp fra å være deltidsansatte helgehjelper! Felles for alle er en stor trang til å skape noe eget, ukuelig optimisme, evnen til å ignorere fallgruver, evnen til å kommunisere, evnen til å overbevise og begeistre, stor stahet og energi nok til å jobbe døgnet rundt i perioder. En Franchisetaker har det fulle ansvaret for driften, inklusive personal-, økonomi- og resultatansvar.

Distriktssjef/Trainee

Som Distriktssjef i en av våre fire regioner vil du ha direkte driftsoppfølgingsansvar for en egen butikkportefølje. Arbeidsoppgavene er varierte og strekker seg fra rekruttering og ledelse til omsetningsanalyser til praktisk butikkarbeid.
Som Trainee i Deli de Luca vil du først gå gjennom en grundig teoretisk samt praktisk opplæring i butikk. Deretter vil du får driftsansvaret for en enkelt butikk i en periode på seks til ni måneder. I denne perioden vil du ha ansvaret for alt fra bestillinger til bemanning i denne butikken. Etter endt Traineeperiode vil du gå inn i en stilling som Distriktssjef. Vi ser etter kandidater med meget sterke lederegenskaper og en genuin interesse for mat og drikke. Du må også være meget resultatfokusert og trives i et konkurranseorientert miljø. Begge stillingene medfører til tider store arbeidsmengder. Du må ha høyere utdannelse, gjerne Siviløkonom eller MBA. Noe erfaring fra handel er en fordel, men ikke et krav.